Kaip naudotis knygų grąžinimo savitarnos aparatu?

Grąžinti knygas ir kitus leidinius, įdedant į knygų grąžinimo įrenginį prie bibliotekos įėjimo, kai biblioteka nedirba. 

Grąžinti leidiniai bus identifikuoti pagal skaitmeninius kodus ir atžymėti, kaip skaitytojo grąžinti.